Khám phá, Khoa học Tự nhiên (1)
  • Sale!
    img-book

    Phần mở đầu của cuốn sách viết kể về hành trình đến với vật lý thiên văn của ông và may mắn thay, nó lại gần như song hành với những khám phá vĩ đại nhất trong lĩnh vực này, dẫn tới dựng lại được toàn bộ lịch sử tiến hó

    Đối mặt với vũ trụ by: 50,000 40,000