img-book Sale!

10 tư tưởng Pháp Hoa trong đời sống hàng ngày

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa người ta đến một sự chuyển hóa toàn triệt và toàn diện đời sanh tử khổ đau manh mún bởi chia cắt, phân biệt, oán ghét, xung đốt của mình bằng cái biết chân thật của Phật. Sự chuyển hóa rất mạnh mẽ, bùng nổ toàn triệt như rất nhiều chữ trong kinh đã nói lên điều đó. Có lẽ vì thế mà kinh được coi là “vua của các kinh”, với rất nhiều đoạn ca ngợi sự ích lợi, công đức của những người thọ trì kinh. Kinh Pháp Hoa được xem là kinh cao quý nhất thuyết vào thời chót trước khi đức Phật nhập diệt là sự triển khai toàn bộ về hoa sen Phật tánh ấy. Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, mà gần gũi nhất là hoa sen nơi chính mình, những phẩm chất của hoa sen nơi chính mình. Chỉ cần nhìn trong một khía cạnh của kinh Pháp Hoa, tức là thấy tất cả mọi người đều là hoa sen, thấy được như vậy thì có đầy đủ tất cả các giới, định, huệ, đầy đủ từ – bi – hỉ – xả, bố thí, nhẫn nhục cho đến trí tuệ ba – la – mật. “10 tư tưởng Pháp Hoa trong đời sống hàng ngày” giới thiệu sơ lược về thế giới Pháp Hoa.

30,000 24,000

0 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa người ta đến một sự chuyển hóa toàn triệt và toàn diện đời sanh tử khổ đau manh mún bởi chia cắt, phân biệt, oán ghét, xung đốt của mình bằng cái biết chân thật của Phật. Sự chuyển hóa rất mạnh mẽ, bùng nổ toàn triệt như rất nhiều chữ trong kinh đã nói lên điều đó. Có lẽ vì thế mà kinh được coi là “vua của các kinh”, với rất nhiều đoạn ca ngợi sự ích lợi, công đức của những người thọ trì kinh. Kinh Pháp Hoa được xem là kinh cao quý nhất thuyết vào thời chót trước khi đức Phật nhập diệt là sự triển khai toàn bộ về hoa sen Phật tánh ấy. Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, mà gần gũi nhất là hoa sen nơi chính mình, những phẩm chất của hoa sen nơi chính mình. Chỉ cần nhìn trong một khía cạnh của kinh Pháp Hoa, tức là thấy tất cả mọi người đều là hoa sen, thấy được như vậy thì có đầy đủ tất cả các giới, định, huệ, đầy đủ từ – bi – hỉ – xả, bố thí, nhẫn nhục cho đến trí tuệ ba – la – mật. “10 tư tưởng Pháp Hoa trong đời sống hàng ngày” giới thiệu sơ lược về thế giới Pháp Hoa.