img-book Sale!
SKU: SP004183 Category: Tag:

108 nhà văn thế kỷ XX – XXI

Là loại sách phổ biến kiến thức phổ thông cho đối tượng chính là các em học sinh yêu văn chương, 108 tác phẩm văn học thế kỉ XX- XXI, cố gắng trình bày ngắn gọn và đầy đủ những nét chính của tác phẩm, giúp người đọc trong một thời gian ngắn nắm bắt được thông tin cần thiết về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm cũng như về tác giả và những vẫn đề liên quan đến tác phẩm. Với tập sách, các tác phẩm nổi tiếng của thế giới đã được dịch ra tiếng Việt, có tầm ảnh hưởng lớn đã được giới thiệu như Kim (R.Kipling), Tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London), Phố chính (Sinclair Lewis), AQ chính truyện (Lỗ Tấn)….cho đến Cái trống thiếc (Gunter Grass), Mùi hương (P. Sueskind), Cuộc đời của Pi (Yann Martel)…

182,000 146,000

5 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Là loại sách phổ biến kiến thức phổ thông cho đối tượng chính là các em học sinh yêu văn chương, 108 tác phẩm văn học thế kỉ XX- XXI, cố gắng trình bày ngắn gọn và đầy đủ những nét chính của tác phẩm, giúp người đọc trong một thời gian ngắn nắm bắt được thông tin cần thiết về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm cũng như về tác giả và những vẫn đề liên quan đến tác phẩm. Với tập sách, các tác phẩm nổi tiếng của thế giới đã được dịch ra tiếng Việt, có tầm ảnh hưởng lớn đã được giới thiệu như Kim (R.Kipling), Tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London), Phố chính (Sinclair Lewis), AQ chính truyện (Lỗ Tấn)….cho đến Cái trống thiếc (Gunter Grass), Mùi hương (P. Sueskind), Cuộc đời của Pi (Yann Martel)…