img-book Sale!
SKU: SP004027 Category: Tag:

Các nền văn minh cổ đại

Đối với người Ai Cập, Pharaon đại diện cho cái gì? Người Hy Lạp có những thú vui giải trí nào? Đế chế La Mã đã trở nên hùng mạnh ra sao? Người Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì? Lịch sử Phật giáo diễn biến ra sao? Những người Maya đã sống như thế nào? Tại sao người Aztec làm nghi lễ hiến tế? Thành trì của người Inca giống cái gì? Người Viking với những chiếc thuyền đã khám phá được những gì? Nhân vật nào đã từng cai trị vương triều Benin? Các câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa sẽ được trả lời trong cuốn sách này; tranh minh họa giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nền văn minh đã để lại dấn ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại.

120,000 108,000

0 in stock

Quantity:
Tag:
About This Book
Overview

Đối với người Ai Cập, Pharaon đại diện cho cái gì? Người Hy Lạp có những thú vui giải trí nào? Đế chế La Mã đã trở nên hùng mạnh ra sao? Người Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì? Lịch sử Phật giáo diễn biến ra sao? Những người Maya đã sống như thế nào? Tại sao người Aztec làm nghi lễ hiến tế? Thành trì của người Inca giống cái gì? Người Viking với những chiếc thuyền đã khám phá được những gì? Nhân vật nào đã từng cai trị vương triều Benin? Các câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa sẽ được trả lời trong cuốn sách này; tranh minh họa giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nền văn minh đã để lại dấn ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại.