img-book Sale!

Cậu bé ăn sách phi thường

Henry yêu những cuốn sách. Nhưng không giống cách tớ và cậu yêu những cuốn sách đâu, không. Không hẳn… … Henry thích ăn sách. Tất cả bắt đầu bởi một sơ suất trong một buổi chiều nọ khi cậu không chú ý. Ban đầu cậu không chắc chắn lắm, và thử ăn từng từ một, để xem thế nào đã. Sau đó, cậu ăn cả một câu rồi nguyên cả trang luôn. Đúng vậy, Henry chắc chắn mình là thích chúng. Đến thứ Tư, cậu đã ăn hết sạch một quyển sách. Và tới cuối tháng thì cậu có thể nuốt cái ực nguyên một cuốn sách.

55,000 47,000

2 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Henry yêu những cuốn sách. Nhưng không giống cách tớ và cậu yêu những cuốn sách đâu, không. Không hẳn… … Henry thích ăn sách. Tất cả bắt đầu bởi một sơ suất trong một buổi chiều nọ khi cậu không chú ý. Ban đầu cậu không chắc chắn lắm, và thử ăn từng từ một, để xem thế nào đã. Sau đó, cậu ăn cả một câu rồi nguyên cả trang luôn. Đúng vậy, Henry chắc chắn mình là thích chúng. Đến thứ Tư, cậu đã ăn hết sạch một quyển sách. Và tới cuối tháng thì cậu có thể nuốt cái ực nguyên một cuốn sách.