img-book Sale!

Chỉ là sách thôi

Nó nhắn tin được không? Blog thì sao? Cuộn trang? Wifi? Tweet? Không…chỉ là sách thôi. SÁCH chẳng thể cuộn lên cuộn xuống, không có chuột, chẳng dùng để viết blog, nhắn tin, tweet hay kết nối wifi. SÁCH cũng không cần mật khẩu, tên truy cập và khỏi cần sạc pin, nhưng vẫn có thể khiến bạn Lừa và bạn Khỉ mê mẩn hàng giờ. Vì sao thế nhỉ?

50,000 45,000

4 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Nó nhắn tin được không? Blog thì sao? Cuộn trang? Wifi? Tweet? Không…chỉ là sách thôi. SÁCH chẳng thể cuộn lên cuộn xuống, không có chuột, chẳng dùng để viết blog, nhắn tin, tweet hay kết nối wifi. SÁCH cũng không cần mật khẩu, tên truy cập và khỏi cần sạc pin, nhưng vẫn có thể khiến bạn Lừa và bạn Khỉ mê mẩn hàng giờ. Vì sao thế nhỉ?