img-book Sale!

Gương thiền

Những lời sơ sài, có thể nói là quá đơn giản nhưng ý nghĩa thật hoàn hảo. Nếu coi tập sách này như một người chỉ đường và theo đuổi những chân trong đó lý đó đến cùng với mục đích thấu hiểu ý nghĩa sâu mầu của pháp, người đọc sẽ gặp đức Phật sống hiện ra từ mỗi câu.

32,000 26,000

0 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Những lời sơ sài, có thể nói là quá đơn giản nhưng ý nghĩa thật hoàn hảo. Nếu coi tập sách này như một người chỉ đường và theo đuổi những chân trong đó lý đó đến cùng với mục đích thấu hiểu ý nghĩa sâu mầu của pháp, người đọc sẽ gặp đức Phật sống hiện ra từ mỗi câu.