img-book Sale!

Osho Can đảm biến thành sức mạnh

Bạn không đáng tin cậy nếu không can đảm Bạn không thể yêu thương người khác nếu không can đảm Bạn không thể tin tưởng người khác nếu không can đảm Bạn không thể đi sâu vào thực tại nếu không can đảm Do đó, trước hết bạn phải can đảm, rồi những thứ khác sẽ xuất hiện Giờ là lúc bạn quyết định sẽ bám vào cành cây và biến cuộc đời mình thành ác mộng, hoặc là rời bỏ nhành cây và tự đứng trên đôi chân của mình. Không có gì phải sợ!

78,000 66,000

5 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Bạn không đáng tin cậy nếu không can đảm Bạn không thể yêu thương người khác nếu không can đảm Bạn không thể tin tưởng người khác nếu không can đảm Bạn không thể đi sâu vào thực tại nếu không can đảm Do đó, trước hết bạn phải can đảm, rồi những thứ khác sẽ xuất hiện Giờ là lúc bạn quyết định sẽ bám vào cành cây và biến cuộc đời mình thành ác mộng, hoặc là rời bỏ nhành cây và tự đứng trên đôi chân của mình. Không có gì phải sợ!