img-book Sale!
SKU: SP004504 Category: Tag:

Tôi là một kẻ khác

“tôi là cọng cỏ dại từng mọc ngày XƯA rồi tôi là cọng cỏ dại sẽ mọc ngày SAU thôi” “tôi là một đứa bé chơi đá cuội làm nhà có vườn cho chim sẻ CHO cả mẹ và hoa” “Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa… Luôn mới. Ông sáng tác một thể loại mà ông gọi là “thơ giao lời kể”. Thơ và lời kể soi sáng nhau. Có lẽ chỉ ông mới có thể nghĩ đến việc nghĩ ra cái thể lạ lùng đó. Văn hiếm và luôn mới đó là biểu hiện thăng hoa của một tiến trình tâm rất đặc biệt. Tiến trình tâm, đó nay “là một kẻ khác”. Nhưng chính khi ông “là một kẻ khác” ta lại càng thấy ông chính là ông hơn nữa.” (Thích Không Hạnh)

55,000 44,000

10 in stock

Quantity:
Tag:
About This Book
Overview

“tôi là cọng cỏ dại từng mọc ngày XƯA rồi tôi là cọng cỏ dại sẽ mọc ngày SAU thôi” “tôi là một đứa bé chơi đá cuội làm nhà có vườn cho chim sẻ CHO cả mẹ và hoa” “Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa… Luôn mới. Ông sáng tác một thể loại mà ông gọi là “thơ giao lời kể”. Thơ và lời kể soi sáng nhau. Có lẽ chỉ ông mới có thể nghĩ đến việc nghĩ ra cái thể lạ lùng đó. Văn hiếm và luôn mới đó là biểu hiện thăng hoa của một tiến trình tâm rất đặc biệt. Tiến trình tâm, đó nay “là một kẻ khác”. Nhưng chính khi ông “là một kẻ khác” ta lại càng thấy ông chính là ông hơn nữa.” (Thích Không Hạnh)