img-book Sale!
SKU: SP004018 Category: Tag:

Việt Nam và Nhật Bản – Giao lưu văn hóa

Quyển sách tổng hợp những bài tiểu luận, khảo cứu của TS Vĩnh Sính – GS sử học ĐH Alberta – CANADA. Trước hết, nó là những phát hiện mới về lịch sử Việt Nam trong phong trào Đông Du, phát hiện mới về hoạt động, tư tưởng của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ… trong thời kỳ ở Nhật. Thứ đến, là so sánh cái giống và khác nhau của 02 nền Văn hóa. Và hơn hết là trả lời câu hỏi: Tại sao Việt Nam và Nhật đều chịu ảnh hưởng của nền Văn minh Trung Quốc mà Nhật Bản đã vươn lên thành một cường quốc, trong khi Việt Nam vẫn ì ạch tìm đường phát triển? Đâu là nguyên nhân?

200,000 160,000

0 in stock

Quantity:
About This Book
Overview

Quyển sách tổng hợp những bài tiểu luận, khảo cứu của TS Vĩnh Sính – GS sử học ĐH Alberta – CANADA. Trước hết, nó là những phát hiện mới về lịch sử Việt Nam trong phong trào Đông Du, phát hiện mới về hoạt động, tư tưởng của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ… trong thời kỳ ở Nhật. Thứ đến, là so sánh cái giống và khác nhau của 02 nền Văn hóa. Và hơn hết là trả lời câu hỏi: Tại sao Việt Nam và Nhật đều chịu ảnh hưởng của nền Văn minh Trung Quốc mà Nhật Bản đã vươn lên thành một cường quốc, trong khi Việt Nam vẫn ì ạch tìm đường phát triển? Đâu là nguyên nhân?